| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/246/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 266 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 178 400,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 178 400,00 zł jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 190 879,00 jak w załączniku nr 2.

3. Zmiany wydatków w ust. 2 obejmują:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 190 879,00 zł z czego wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 190 879,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 63 653,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budzetowych o kwotę 127 226,00 zł jak w załączniku nr 2.

2) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 190 879,00 zł z czego wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 190 879,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 63 653,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 127 226,00 zł jak w załączniku nr 2.

§ 2.

W uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 z dnia 29 grudnia 2009 - zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W par.12 Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r. dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. upoważnia sie Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty Kocmyrzów-Luborzyca do zaciągania zobowiązań na rok 2011 do kwoty 180 000 zł, upoważnia się Dyrektora Gimnazjum w Luborzycy do zaciągania zobowiązań na rok 2011 do kwoty 120 000 zł, których łączna wartość wraz z zobowiązaniami zaciągniętych przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nie przekroczy kwoty z ust. 1"

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/246/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 15 lipca 2010 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2010 /Załącznik nr 1 do uchwały/

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

178 400,00

178 400,00

dochody bieżące

wpływy z różnych opłat par. 0690

85 000,00

wpływy z usług par. 0830

178 400,00

wpływy z usług par. 0830

93 400,00

Razem

178 400,00

178 400,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/246/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 15 lipca 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 do załącznika nr 2/09 i nr 2.1/09 Uchwały Budżetowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

190 879,00

190 879,00

80104

Przedszkola

190 879,00

w tym

a/ wydatki bieżące

190 879,00

w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych

190 879,00

z czego

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

63 653,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

127 226,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

190 879,00

w tym

wydatki bieżące

190 879,00

w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych

190 879,00

z czego

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

63 653,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

127 226,00

Razem

190 879,00

190 879,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »