| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/309/10 Rady Gminy Łabowa

z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.) Rada Gminy Łabowa uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010, pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabowa w roku 2010 - który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje zmian w załączniku nr 9 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010, pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje zmian w załączniku nr 10 do Uchwały Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010, pn. Prognoza kwoty długu publicznego - który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa

mgr Jan Oleksy
Załącznik nr 1
do uchwały Nr L/309/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABOWA W ROKU 2010
DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ - ŹRÓDŁO KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI W TYM:
DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Dotacje celowe 66 300,00 zł 66 300,00 zł
w tym:
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 000,00 zł 5 000,00 zł
75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 zł 5 000,00 zł
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 zł 5 000,00 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 53 600,00 zł 53 600,00 zł
80104 Przedszkola 53 600,00 zł 53 600,00 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 53 600,00 zł 53 600,00 zł
851 OCHRONA ZDROWIA 2 000,00 zł 2 000,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000,00 zł 2 000,00 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 zł 1 000,00 zł
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 zł 1 000,00 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 700,00 zł 5 700,00 zł
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 700,00 zł 5 700,00 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 700,00 zł 5 700,00 zł
2. Dotacje podmiotowe 380 000,00 zł 380 000,00 zł
w tym:
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 380 000,00 zł 380 000,00 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 220 000,00 zł 220 000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 220 000,00 zł 220 000,00 zł
92116 Biblioteki 160 000,00 zł 160 000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 160 000,00 zł 160 000,00 zł
RAZEM PLAN DOTACJI (1+2) 446 300,00 zł 446 300,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa

mgr Jan Oleksy
Załącznik nr 2
do uchwały Nr L/309/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

załacznik2 309
Załącznik nr 3
do uchwały Nr L/309/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

zalącznik3 309

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »