| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/425/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 10 sierpnia 2010r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Nr XL/273/06 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje.

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XL/273/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 8 września 2006 r. Nr 553, poz. 3517) wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 załącznika otrzymuje brzmienie: "1.Dla Gminy Dąbrowa Tarnowska ustalona została liczba radnych 21."

2) ust.2 załącznika otrzymuje brzmienie: "2. Liczba ludności na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 20 821".

3) ust. 3 załącznika otrzymuje brzmienie: "3. Dla przeprowadzenia w 2010 r. wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej tworzy się 3 okręgi wyborcze."

4) ust. 4 załącznika otrzymuje brzmienie: "4. Norma przedstawicielska 20821: 21 = 991"

5) w tabeli załącznika zawierającej granice okręgów wyborczych dodaje się w porządku alfabetycznym następujące ulice:

a) w okręgu Nr II ulice: "Ofiar Katynia, Ludwika Zakrzewskiego."

b) w okręgu Nr III ulice: "Lotników Halifaxa, Ofiar Danielnika,"

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia.

3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bogusława Serwicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »