| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/421/2010 Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami / - Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2.

Na inkasenta opłaty skarbowej wyznacza się Panią Magdalenę Cudejko zamieszkałą w Mokrzyskach ul. Wiślana 253, 32-800 Brzesko.

§ 3.

Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 4 % pobranej kwoty opłaty skarbowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.01.2007r w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso zmieniona uchwałą Nr XXXIV/234/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2008r w sprawie zmiany uchwały zarządzającej pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.

§ 6.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym Dzienniku.

3. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »