| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/ 325 / 10 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Rada Gminy Spytkowice, u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach, dla odbiorców usług zamieszkałych lub z siedzibą na terenie Gminy Spytkowice, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Taryfy określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, mają zastosowanie do odbioru ścieków dokonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 3.

Taryfy, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, podlegają podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład Gminy Spytkowice, w terminie do siedmiu dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice i Kierownikowi Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice


mgr Zenon Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XLV/ 325 / 10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice

-Lp.

-Taryfowa grupa odbiorców

-Wyszczególnienie

-J.m.

-Cena/stawka netto

-1.

-Gospodarstwa domowe

-cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

-zł./m3

13,38

-2.

-Pozostali odbiorcy usług

-Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

-zł/m3

13,38

Do powyższych cen i stawek należy doliczyć należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice


mgr Zenon Szewczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »