| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXVIII/456/2010 Rady Gminy Gdów

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 a, ust 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U z 2001 Nr 84 poz. 906 z późn.zm- zwanej dalej ustawą)

Rada Gminy Gdów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się na terenie Gminy Gdów obszary, na których nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi i na których ich odbudowa może być zrealizowana po spełnieniu poniższych warunków realizacji inwestycji:

a) trwałym ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych ustalonych w projekcie geotechnicznym dla skomplikowanych warunków gruntowych trzeciej kategorii geotechnicznej, w rozumieniu przepisów w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;

b) uzyskaniu pozwolenia na budowę;

c) spełnienia innych warunków, o których mowa w ustawie, lub w przepisach obowiązujących.

2. Obszary, o których mowa w ust. 1, zostały określone na załączniku graficznym Nr 1, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

3. Załącznik graficzny Nr 1, o którym mowa powyżej, jest poglądowym zestawieniem obszarów, o których mowa w ust.1 niniejszej uchwały, które to zostały wyznaczone na podstawie kart osuwiskowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII/456/2010
Rady Gminy Gdów
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik1.PDF

Granice obszarów na których nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi w Gminie Gdów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/456/2010
Rady Gminy Gdów
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik2.PDF

Uzasadnienie do Uchwały nr LXXVIII/456/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 21 października 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »