| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 609.645,45 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości 44.784.149,80 złote .

w tym:

• po stronie zwiększeń :777.905,22 zł.

a) dochody bieżące - 773.905,22 zł.

b) dochody majątkowe- 4.000,00 zł

• po stronie zmniejszeń :168.259,77 zł

a) dochody bieżące - 168.259,77 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 609.645,45 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości 55.156.149,80 złote.

w tym :

• po stronie zwiększeń :

a) wydatki bieżące 441.005,22 zł.

z czego :

- wydatki na realizację zadań statutowych •. 244.164,00 zł.

- dotacje • 86.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej •. 104.841,22zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane • 6.000,00 zł

• po stronie zmniejszeń

a) wydatki bieżące 251.759,77 zł.

z czego :

- wydatki na realizację zadań statutowych •. 137.010,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane • 6.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej •. 108.749,77 zł

jak zał. Nr 2.1 do niniejszej uchwały .

• po stronie zwiększeń:

a) wydatki majątkowe: 670.500,00 zł.

z czego:

- wydatki na inwestycje • 670.500,00 zł.

• po stronie zmniejszeń:

a) wydatki majątkowe : 250.100,00 zł.

z czego:

- wydatki na inwestycje • 250.100,00 zł.

jak zał. Nr 2.2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) W związku ze zmianą planu dochodów , wydatków oraz przychodów budżetu jak w §1 wielkość deficytu budżetu nie ulega zmianie .

2) Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/114/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/114/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK.


Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XI/114/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2011 ROK.


Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XI/114/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/114/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »