| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 4 /2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 12 października 2011r.

w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2011 r. Nr 369, poz. 3163) wprowadza się następujące zmiany:

W § 4 ust. 1 pkt 1 po słowach: "wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi roztopowymi, o których mowa w art. 9 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne" dodaje się: "oraz poza oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni komunalnych, przydomowych i przemysłowych".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Dyrektor


dr inż. Jerzy Grela

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2255, z 2006r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286 i Nr 231 poz. 1704, z 2008r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011r. Nr 32 poz. 159.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »