| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim

z dnia 12 października 2011r.

w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010 Dz.U.Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku wynoszą rocznie:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części

0,55

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalmości gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

17,64

3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług turystyczno-wypoczynkowych

7,10

4. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45

5. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24

6. Od pozostałych budynków lub ich części za wyjątkiem budynków wymien. w pkt. a. b. c. w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,21

a. od budynków lub ich części zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

7,20

b. od garaży wolnostojących /poza budynkiem mieszkalnym/

6,03

c. od budynków lub ich części zajętych przez osoby fizyczne na pomieszczenia własne gospodarcze

4,20

2) Stawki podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna:- 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3) Stawki podatku od nieruchomości za 1 m2 gruntu wynoszą rocznie:

1.Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - za 1 m2

0,66

2. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług turystyczno-wypoczynkowych za 1m2

0,44

3. Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - za 1 ha

4,33

4. Od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organiz. pożyt. publ.- za 1 m2

0,17

§ 2. Oprócz zwolnień od podatku od nieruchomości objętych ustawą zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty:

1) służące do realizacji zadań statutowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gminy

2) instytucji kultury, bibliotek

3) lokale użytkowe wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie żywienia w szkołach i innych budynkach przeznaczonych na działalność edukacyjną.

4) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi - dr

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/390/10 z dnia 10 listopada 2010roku

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku od 2012 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »