| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/163/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5b, art. 58 ust. 1, art. 58 ust. 6 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz.U. Nr 132, poz. 1226) - Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXVIII/699/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (zwaną dalej: "uchwałą"), w ten sposób, że w § 9 ust. 2 uchwały, po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

"6) świadczenie usług cateringowych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach


Marek Ciastoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »