| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/183/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1.

Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

W Uchwale Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011, zmienianej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 18/2011 z dnia 7 lutego 2011 r., Nr 38/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Nr 46/2011 z dnia 10 marca 2011 r., Nr 50/2011 z dnia 15 marca 2011 r., Uchwałą Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 59/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 69/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r., Nr 73/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r., Nr 79/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr 91/2011 z dnia 11 maja 2011 r., Uchwałą Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 99/2011 z dnia 27 maja 2011 r., Nr 102/2011 z dnia 31 maja 2011 r., Nr 107/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r., Nr 110/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., Nr 113/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VII/99/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 121/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 130/2011 z dnia 5 lipca 2011 r., Nr 135/2011 z dnia 13 lipca 2011 r., Nr 139/2011 z dnia 20 lipca 2011 r., Nr 142/2011 z dnia 26 lipca 2011 r., Nr 146/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr IX/124/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 sierpnia 2011 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 151/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r., Nr 163/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r., Nr 173/2011 z dnia 6 września 2011 r., Nr 190/2011 z dnia 19 września 2011 r., Nr 199/2011 z dnia 23 września 2011 r., Nr 205/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 205/2011 z dnia 6 października 2011 r., Nr 220/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 221/2011 z dnia 12 października 2011 r., Uchwałą Nr XI/141/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 230/2011 z dnia 26 października 2011 r.,wprowadza się zmianę wynikającą z § 1 niniejszej uchwały:

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Tadeusz Luraniec


Załącznik do Uchwały Nr XII/183/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 28 października 2011 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r. - Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2011 wprowadza się zmiany:

Dział

Rozdział

Nazwa

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

222 834,00

01095

Pozostała działalność

222 834,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

222 834,00

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kokotowie

222 834,00

600

Transport i łączność

222 834,00

60017

Drogi wewnętrzne

222 834,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

222 834,00

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kokotowie

222 834,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Tadeusz Luraniec


Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/183/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 28 października 2011 r.

Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami: zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 222.834 zł i zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 222.834 zł.
Zmiana dotyczy " Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kokotowie" o długości 700 m położonej na działkach nr 482/12, 483/4, 484/14.
Modernizacja wymienionej drogi zostanie dofinansowana ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 75.000 zł. Dotacja została zaklasyfikowana do działu 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095- Pozostała działalność, co powoduje także zmianę klasyfikacji wydatków.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Tadeusz Luraniec


Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych

Rolnictwo i łowiectwo

Nr zadania: GZD/139

Nazwa zadania:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kokotowie

Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kokotowie- wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

Finansowanie w roku 2011:

222.834,00 zł

Jednostka koordynująca:

UMiG/GZD

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Tadeusz Luraniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »