| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 277/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego

z dnia 19 października 2011r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257 pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2011:

Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

9 280

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

9 280

w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

9 280

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)

9 280

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 070

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1 070

w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

1 070

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)

1 070

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

Dział

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

9 280

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

9 280

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

9 280

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

9 280

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 280

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 070

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1 070

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

1 070

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 070

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 070

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Starosta


Józef Tomal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »