| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta Jordanowa

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.: z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j.: Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. Podatek:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

3) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

4) od autobusów,

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej,

- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr uchwała Nr XXXV/312/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 12 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa na rok 2011.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/72/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA JORDANOWA na 2012 rok (od pojazdów określonych w art. 8 pkt.1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/72/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA JORDANOWA na 2012 rok (od pojazdów określonych w art.8 pkt.2)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/72/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.pdf

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA JORDANOWA na 2012 rok (od pojazdów określonych w art.8 pkt.4)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/72/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik4.pdf

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA JORDANOWA na 2012 rok (od pojazdów określonych w art. 8 pkt.6)

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa


mgr Maria Pudo

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »