| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Michałowice

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, w wysokości 25% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Bubka


Uzasadnienie

Opłata adiacencka jest jedyną prawną możliwością uzyskania wkładu finansowego od mieszkańców w budowę infrastruktury komunalnej. Ponieważ dawne opłaty przyłączeniowe zostały uznane przez sądy za sprzeczne z prawem, tylko na podstawie opłaty adiacenckiej można obciążyć mieszkańców opłatą za przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej. Wprowadzenie opłaty adiacenckiej ma uzasadnienie z kliku powodów: 1. Stanowi dodatkowy dochód gminy, istotny zwłaszcza z punktu widzenia rozbudowy kanalizacji. 2. Ułatwi negocjacje z właścicielami nieruchomości, przez które przechodzi infrastruktura. Mogą oni być zwolnieni z opłaty w zamian za ustanowienie służebności przesyłu na swoich działkach. Dodatkowo pozwoli to na regulację stanu prawnego budowanych sieci. 3. Będzie stanowiła narzędzie przeciw roszczeniom deweloperów w sprawach zwrotu kosztów budowy infrastruktury (przypadek Wielkiej Wsi). Opłata adiacencka będzie pobierana tylko od tych nieruchomości, których wartość rzeczywiście wzrosła w wyniku budowy infrastruktury. Nie będzie ona pobierana od właścicieli działek rolnych, ponieważ nie mając możliwości budowy domów na tych działkach nie mogą skorzystać z wybudowanej infrastruktury, więc ich wartość się nie zwiększa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »