| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Bukowno

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Bukownie
uchwala

§ 1. 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto Bukowno.

2. Przez spółki prawa handlowego należy rozumieć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, w których Miasto Bukowno posiada udziały lub akcje.

§ 2. Miasto Bukowno może w szczególności obejmować udziały lub akcje w spółkach już istniejących oraz w spółkach tworzonych lub współtworzonych przez Miasto.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno do wnoszenia do spółek prawa handlowego, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przeznaczonych w budżecie Miasta na ten cel w danym roku.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno do wnoszenia do spółek prawa handlowego, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów niepieniężnych - aportów.

3. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:

a) prawo własności nieruchomości lub ich części, prawo własności rzeczy ruchomych, prawo użytkowania wieczystego,

b) udziały, akcje, obligacje, wierzytelności,

c) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia. Wycena dokonywana jest przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia.

5. Każdorazowe wniesienie do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych lub niepieniężnych w zamian za obejmowane udziały lub akcje wymaga pozytywnej opinii Komisji Budżetu.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno do cofania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

2. Cofanie udziałów lub akcji przez Miasto Bukowno następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno do zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

2. Każdorazowe zbycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego wymaga pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Bukownie.

3. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego następuje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umowami spółek, których udziałów lub akcji zbycie dotyczy.

§ 6. O każdorazowym wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, Burmistrz informuje Radę Miejską na najbliższej sesji następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów lub akcji. W informacji Burmistrz Miasta podaje:

1) dane o ilości i wartości wniesionych, cofniętych bądź zbytych udziałów lub akcji,

2) komu i w jakiej formie udziały lub akcje zostały zbyte,

3) do jakiej spółki udziały lub akcje wniesiono,

4) uzasadnienie decyzji o wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów lub akcji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »