| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy w Drwini

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późń. zm. ), art 42 ust 1, ust 2 pkt 4 i ust. 4 oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 , poz. 654 ) Rada Gminy w Drwini uchwala co następuje :

§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie zatwierdzonym uchwałą Nr XL/217/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie ( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 314 poz. 2114 ze zm. ) przyjęte Uchwałą Nr 1/2011 Rady Społecznej Zakładu z dnia 15 września 2011r. o treści: "Schemat Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie stanowiący załącznik Nr 1 do Statutu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Bawół

Załącznik do Uchwały Nr XII/77/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 26 września 2011 r.
Zalacznik1.docx

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIEWINIE

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »