| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Słopnice

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Słopnice

Na podstawie art.18 ust.2,pkt 1, art.40ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2010r. Dz.U.Nr 17, poz. 95 ze zmianami) Rada Gminy Słopnice uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VI/34/03 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słopnice ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 190, poz. 2396), zmienionej uchwałami Rady Gminy Słopnice: Nr XIII/75/04 z dnia 25 marca 2004r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 169, poz. 2041), Nr XXX/155/09 z dnia 30 października 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 728, poz.5562 ) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nową treść w brzmieniu:

"Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:

1. Gimnazjum w Słopnicach.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słopnicach.

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach.

5. Urząd Gminy w Słopnicach.

6. Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach.

7. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach.".

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Słopnice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice


mgr inż. Józef Filipiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »