| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/144/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wieliczka

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5 poz. 13), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wieliczka w wysokości 0,03 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Tadeusz Luraniec


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/144/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 25 października 2011 r.

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się uchwalenie przez Radę Miejską możliwości skutecznego wywiązywania się z obowiązków gminy w zakresie zapewnienia czystości porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz, które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych, bez względu na kategorię tych dróg. Opłaty za korzystanie z przystanków stanowią dochód gminy z przeznaczeniem na: 1 utrzymanie przez gminę przystanków komunikacyjnych. 2 realizację zadań związanych z budową, przebudową i remontem wiat przystanków lub innych budynków służących pasażerom, usytuowanych w pasie drogowym wszystkich dróg publicznych. Stawki takiej opłaty nie mogą być wyższe niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Ze względu na szeroki zakres przeznaczenia środków pochodzących z opłat, które należy odpowiednio ewidencjonować i wydawać w całości na wskazany cel, proponuje się ustalić stawki opłat w maksymalnych wysokościach. Gmina Wieliczka zorganizuje wykonanie tych czynności, a pobierane opłaty pozwolą finansować koszty tych prac.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Tadeusz Luraniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »