| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki, budowle oraz ich części:

a) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

b) zajęte na potrzeby świetlic profilaktycznych i sal wiejskich,

c) wykorzystywane pod działalność sportową,

2) budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.),

3) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami,

4) grunty, budynki oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),

5) działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem "dr" wykorzystywane jako dojazd do pól.

2. Zwolnienia określone w ust. 1 nie dotyczą nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/151/04 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwała zmieniająca Nr XVIII/163/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Wojtas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »