| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV-114/11 Rady Gminy Łapsze Niżne

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy w Łapszach Niżnych uchwala, co następuje ;

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planach dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu 30.889.873,47 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 23.940.731,34 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.949.142,13 zł,

2. Wydatki Budżetu 34.436.085,94 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 21.312.892,23 zł,

b) majątkowe w kwocie 13.123.193,71 zł,

21) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.312.892,23 zł, z tego:

- 2.1.1. wydatki bieżące jednostki budżetowej 15.253.805,14 zł

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.057.411,09 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. bud. 5.196.394,05 zł,

- 2.1.2. wydatki na dotację na zadania bieżące 987.555,00 zł,

- 2.1.3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.855.252,00 zł,

- 2.1.4. wydatki na programy finans. z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 678.217,09zł, z tego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 678.217,09 zł,

- 2.1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Łapsze Niżne lub planowanych do udzielenia, przypadających do spłaty w roku 2011 38.713,00 zł,

- 2.1.6. wydatki na obsługę długu publicznego 499.350,00 zł,

22) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.123.193,71 zł, z tego:

- 2.2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.123.193,71 zł, z tego na programy finansowane z pomocy zagranicznej 8.893.873,65 zł,

3. Deficyt 3.546.212,47 zł

4. Przychody 7.459.261,64 zł

5. Rozchody 3.913.049,17 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Łapsze Niżne na rok 2011 zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV-114/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do zmian w budżecie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV-114/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 1 do zmian w budżecie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV-114/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 2 do zmian w budżecie

Przewodniczący Rady Gminy


Helena Klimczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Da Wanda

DaWanda to platforma online z produktami hand-made i designem.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »