| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy Przeciszów

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie : wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Przeciszów uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, a także grunty z podatku rolnego zajmowane na działalność w zakresie :

1) realizacji zadań przez administrację publiczną,

2) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

3) pomocy społecznej,

4) upowszechnianiu kultury i sztuki,

5) świadczenia usług zdrowotnych,

6) ochrony przeciwpożarowej,

7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Kosowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »