| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Przeciszów

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie : określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Przeciszów uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego jak w załączniku nr 1.

§ 2. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości jak w załączniku nr 2.

§ 3. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego jak w załączniku nr 3.

§ 4. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego jak w załączniku nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXX/161/05 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Kosowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 8 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 8 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 8 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 8 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »