| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie: określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

w sprawie: określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95 z 2010 r., poz. 613 z późn. zmianami), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie gminy Sucha Beskidzka.

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach przy ul.Zamkowej i ul.Nieszczyńskiej w dzień targowy:

1) przy sprzedaży żywca od każdej wystawionej sztuki - 4,oo zł

2) przy sprzedaży z wozu konnego - 8,oo zł

3) przy sprzedaży z samochodu do 3,5 t. - 20,oo zł

4) przy sprzedaży z samochodu od 3,5 t. - 5 t. - 23,oo zł

5) przy sprzedaży z samochodu powyżej 5 t. - 30,oo zł

6) przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, itp. na stanowisku do 1m2 :

a) indywidualnych producentów sprzedających wytwory własnej produkcji - 1,oo zł

b) artykuły przemysłowe - 3,oo zł

7) przy sprzedaży ze straganu lub innego rodzaju stoiska - 4 zł za 1 m2

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach przedświątecznych targowisk przy ul.Kościelnej oraz przy ul.Mickiewicza funkcjonujących w okresie 14 dni przed Świętami Wielkanocnymi oraz w dniach od 18 października do 2 listopada i od 11 grudnia do 1 stycznia:

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki - 3,oo zł

2) przy sprzedaży z samochodu do 3,5 t. - 25,oo zł

3) przy sprzedaży z samochodu od 3,5 t. - 5 t. - 30,oo zł

4) przy sprzedaży z samochodu powyżej 5 t. - 40,oo zł

5) przy sprzedaży ze straganu lub innego rodzaju stoiska - 6 zł za 1 m2

3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenach gminnych i prywatnych w miejscach i terminach niewymienionych w ust. 1 i 2 :

1) przy sprzedaży z samochodu do 3,5 t. - 10,oo zł

2) przy sprzedaży z samochodu od 3,5 t. - 5 t. - 12,oo zł

3) przy sprzedaży z samochodu powyżej 5 t. - 15,oo zł

4) przy sprzedaży ze straganu lub innego rodzaju stoiska - 2 zł za 1 m2

§ 3. Maksymalna kwota opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty zawartej w Obwieszczeniu Ministra Finansów publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" wydanego na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. 1. Ustala się inkasentów:

1) Robert Cielecki zam. Sucha Beskidzka,

2) Robert Mędrzak zam. Sucha Beskidzka.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% sumy zainkasowanych kwot.

§ 5. Tracą moc Uchwała Nr XXIII/206/2000 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 01 grudnia 2000 r., Uchwała Nr XLV/374/06 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2006 r. oraz Uchwała Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej


Bogusław Ćwiękała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »