| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/87/11 Rady Gminy Lipinki

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm) Rada Gminy Lipinki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych:

1. za każdą osobę faktycznie zamieszkałą w budynku mieszkalnym w wysokości - 7,30 zł plus obowiązujący podatek VAT za kwartał

2. jeżeli w budynku mieszkalnym przebywa więcej niż 5 osób wówczas opłatę ustala się jak za 5 osób.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipinki.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/101/08 Rady Gminy Lipinki z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Czeluśniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »