| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami /, art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami / , Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości :

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- 0.69 zł od 1 m2 powierzchni

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- 3.35 zł od 1 ha powierzchni

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0.22 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych

- 0.50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 15.00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- 7.23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- 3.76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 4.00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/268/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Bożena Warzecha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »