| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/223/2011 Rady Gminy Chełmiec

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 i 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961).

Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w złotych :

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton , w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 480

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 800

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 026

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton , w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

posiadające 2 osie

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 14 ton masy całkowitej 760

- od nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton masy całkowitej 800

- od nie mniej niż 15 ton masy całkowitej 850

posiadające 3 osie

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 19 ton masy całkowitej 850

- od nie mniej niż 19 ton do mniej niż 23 ton masy całkowitej 1 200

- od nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton masy całkowitej 1 300

- od nie mniej niż 25 ton masy całkowitej 1 400

posiadające 4 osie i więcej

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton masy całkowitej 1 400

- od nie mniej niż 25 ton do mniej niż 29 ton masy całkowitej 1 450

- od nie mniej niż 29 ton do mniej niż 31 ton masy całkowitej 1 820

- od nie mniej niż 31 ton masy całkowitej 1 800

b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

posiadające 2 osie

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 14 ton masy całkowitej 990

- od nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton masy całkowitej 1 200

- od nie mniej niż 15 ton masy całkowitej 1 360

posiadające 3 osie

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 19 ton masy całkowitej 1 200

- od nie mniej niż 19 ton do mniej niż 23 ton masy całkowitej 1 300

- od nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton masy całkowitej 1 750

- od nie mniej niż 25 ton masy całkowitej 1 750

posiadające 4 osie i więcej

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton masy całkowitej 1 400

- od nie mniej niż 25 ton do mniej niż 29 ton masy całkowitej 1 850

- od nie mniej niż 29 ton do mniej niż 31 ton masy całkowitej 2 800

- od nie mniej niż 31 ton masy całkowitej 2 680

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton : 880

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

posiadające 2 osie

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton masy całkowitej 1 350

- od nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton masy całkowitej 1 450

- od nie mniej niż 31 ton masy całkowitej do 36 ton masy całkowitej włącznie 1 600

- od powyżej 36 ton masy całkowitej 1 820

posiadające 3 osie

- od nie mniej niż 12 ton do 36 ton masy całkowitej włącznie 1 700

- od powyżej 36 ton masy całkowitej do mniej niż 40 ton masy całkowitej 1 900

- od nie mniej niż 40 ton masy całkowitej 2 200

b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

posiadające 2 osie

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton masy całkowitej 1 500

- od nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton masy całkowitej 1 850

- od nie mniej niż 31 ton masy całkowitej do 36 ton masy całkowitej włącznie 2 150

- od powyżej 36 ton masy całkowitej 2 350

posiadające 3 osie

- od nie mniej niż 12 ton do 36 ton masy całkowitej włącznie 1 890

- od powyżej 36 ton masy całkowitej do mniej niż 40 ton masy całkowitej 2 700

- od nie mniej niż 40 ton masy całkowitej 2 750

5. Przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej 12 ton

- od 7 ton i poniżej 12 ton 300

6. Przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

posiadające 1

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton masy całkowitej 300

- od nie mniej niż 25 ton masy całkowitej 400

posiadające 2 osie

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton masy całkowitej 900

- od nie mniej niż 28 ton do 36 ton masy całkowitej włącznie 1 030

- od powyżej 36 ton masy całkowitej do mniej niż 38 ton masy całkowitej 1 250

- od nie mniej niż 38 ton masy całkowitej 1 450

posiadające 3 osie

- od nie mniej niż 12 ton do 36 ton masy całkowitej włącznie 1 030

- od powyżej 36 ton masy całkowitej do mniej niż 38 ton masy całkowitej 1 090

- od nie mniej niż 38 ton masy całkowitej 1 320

b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

posiadające 1

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton masy całkowitej 450

- od nie mniej niż 25 ton masy całkowitej 660

posiadające 2 osie

- od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton masy całkowitej 880

- od nie mniej niż 28 ton do 36 ton masy całkowitej włącznie 1 410

- od powyżej 36 ton masy całkowitej do mniej niż 38 ton masy całkowitej 1 840

- od nie mniej niż 38 ton masy całkowitej 2 010

posiadające 3 osie

- od nie mniej niż 12 ton do 36 ton masy całkowitej włącznie 1 190

- od powyżej 36 ton masy całkowitej do mniej niż 38 ton masy całkowitej 1 390

- od nie mniej niż 38 ton masy całkowitej 1 550

7. Autobusy w zależności od ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 656

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 890

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/322/2008 Rady Gminy Chełmiec z dnia 05 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec


Jan Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »