| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/114/2011 Rady Gminy Dębno

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Dębno dotyczącej określenia wzorów Deklaracji i Informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) - Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/259/2005 Rady Gminy Dębno z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie: określenia wzorów Deklaracji i Informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2005 r. Nr 637, poz. 4335), zmienionej uchwałą Rady Gminy Dębno Nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 9, poz.56):

1. W załączniku Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w poz.1.podatek od nieruchomości rubryka D.2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie - "związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń"

2. W załączniku Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości:

1) w części informacyjnej na wstępie deklaracji część zdania po wyrazach: "Termin składania:" otrzymuje brzmienie " do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

2) w poz. D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych) rubryka D.2 Powierzchnia użytkowa budynku lub ich części w pkt.4 otrzymuje brzmienie: "związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga


Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga


Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pierzga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/114/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik1.jpg

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/114/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik2.jpg

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »