| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych /tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn.zm./, Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się od podaktu od nieruchomości:

1. budynki i grunty lub ich części:

a) zajęte na potrzeby działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

b) wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie rozwoju sportu i kultury fizycznej,

c) zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej,

d) wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej,

e) budynki pozostałe lub ich części,

2. budynki i grunty lub ich części oraz budowle zajęte na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§ 2.

Zwolnienia, o których mowa w § 1 ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr II/18/02 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podaktu od nieruchomości.

§ 5.

Uchwała w chodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca


Małgorzata Doniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »