| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Wojnicz oraz zasad jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 15 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 961), Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w następujących wysokościach:

1) od sprzedaży z :

a) samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 ton - 10,00 złotych,

b) samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony- 20,00 złotych,

c) samochodu osobowego, ciągnika rolniczego z przyczepą - 10,00 złotych,

d) wózka ręcznego, roweru, ręki , kosza - 1,00 złotych,

2) od sprzedaży związanej z zajęciem placu pod stoisko lub towary za każdy zajmowany 1 m2 powierzchni - 2,50 złotych,

3) od sprzedaży związanej z zajęciem stołu za każdy zajmowany 1 m 2 powierzchni stołu - 3,50 złotych,

2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 728,64 złotych.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Określa się, że inkasentem opłaty targowej jest P. Adam Nitsch zam.Wojnicz.

3. Określa się wysokość wynagrodzenia w wysokości 20 % kwoty zebranej w danym miesiącu.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż na targowisku.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/174/98 Rady Gminy Wojnicz z dnia 19 marca 1998 roku w sprawie : wysokości opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »