| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 4/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

Na podstawie art. 45 ust 1 pkt. 1, pkt. 3 lit. b, pkt. 4, pkt. 8, pkt. 10 oraz ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), wobec stwierdzenia wścieklizny zwierząt u lisa na terenie miejscowości Pieniążkowice, gmina Czarny Dunajec, zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:

1) Od strony południowo-wschodniej: skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 958 z drogą K 1663 ( Dział - Morawczyna) do skrzyżowania z drogą K 1660, następnie drogą K 1660 ( Morawczyna - Pyzówka) do skrzyżowania z drogą K 1662

2) Od strony wschodniej: drogą K 1662 ( Pyzówka - Sieniawa) do torów kolejowych w miejscowości Pyzówka a następnie torami kolejowymi do miejscowości Raba Wyżna a następnie drogą K 1665 do skrzyżowania z drogą krajową E77

3) Od strony północno- zachodniej: drogą krajową E77 do skrzyżowania w Podwilku z drogą biegnąca wzdłuż Bukowińskiego Potoku do miejscowości Podszkle a następnie drogą K 1664 ( Podszkle- Piekielnik) do miejscowości Piekielnik : skrzyżowanie z drogą K1663

4) Od strony południowej : droga K 1663 ( Piekielnik- Załuczne - Odrowąż -Pieniążkowice) do drogi wojewódzkiej nr 958

§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem "Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony."

2. Tablice , o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego.

§ 3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,

2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych w celu wykonania badań laboratoryjnych,

3) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,

4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy.

2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 rozporządzenia zobowiązuje się:

a) Wójta Gminy Czarny Dunajec,

b) Wójta Gminy Raba Wyżna,

c) Wójta Gminy Nowy Targ,

d) Wójta Gminy Spytkowice,

e) Wójta Gminy Jabłonka.

2. Do wykonania zakazów wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii


lek. wet. Barbara Zelek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »