| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/102/11 Rady Gminy Łużna

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych t.j. (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r, o podatku rolnym t.j. (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r, o podatku leśnym t.j. (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy Łużna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularzy do wymiaru i poboru:

1. "Informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. "Deklaracji na podatek od nieruchomości", stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. "Deklaracji na podatek rolny", stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. "Deklaracji na podatek leśny", stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXXI/251/09 Rady Gminy Łużna z dnia 30 października 2009 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do wymiaru podatku od nieruchomości,

2. Uchwały Nr XXXI/250/09 Rady Gminy Łużna z dnia 30 października 2009 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku rolnego

3. Uchwały Nr XXXI/249/09 Rady Gminy Łużna z dnia 30 października 2009 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku leśnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łużna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Myśliwiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1.docx

Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/102/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/102/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Deklaracja na podatek leśny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Dankowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »