| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/71/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny - jak załączniki nr 1 - 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/203/05 z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach


mgr Jan Socha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/71/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/71/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/71/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/71/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ( budynkach, budowlach, gruntach i lasach) OSÓB FIZYCZNYCH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »