| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm., Rada Gminy Bukowina Tatrzańska u c h w a l a co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty ,budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego

2. Grunty ,budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek.

3. Budowle lub ich części wykorzystywane w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/68/2007 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Da Wanda

DaWanda to platforma online z produktami hand-made i designem.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »