| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Klucze

z dnia 28 października 2011r.

Zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/ 294/05 Rady Gminy Klucze z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie: Ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 90 f ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rada Gminy Klucze uchwala, co następuje:

Art.1. Uchwala się nowe brzmienie załącznika Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Art.2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.

Art.3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od dnia 01 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Klucze


mgr inż. Józef Kaczmarczyk


Załącznik do Uchwały Nr XV/78/2011
Rady Gminy Klucze
z dnia 28 października 2011 r.

Do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze

Kategorie i stawki podstawowe stypendium szkolnego :

Kategoria stypendium

Średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny w

Kwota stypendium w

I

do 185,00

182,00

II

od 186,00 do 235,00

146,00 (80 %)

III

od 236,00 do 285,00

127,00 (70 %)

IV

od 286,00 do 351,00

91,00 (50 %)

Kategorie i stawki podstawowe zasiłku szkolnego :

Kategoria zasiłku

Średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny w

Kwota zasiłku w

I

do 185,00

200,00

II

od 186,00 do 351,00

150,00

Przewodniczący Rady Gminy Klucze


mgr inż. Józef Kaczmarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »