| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/100/11 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 późn. zm. )Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 334 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 669 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 782 zł.

2) Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 339 zł,

b) równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

4) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 446 zł.

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

6) Od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 669 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1339 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Piórowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/100/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

13

949

1060

13

14

1004

1116

14

15

1060

1229

15

więcej

1116

1397

3 osie

12

17

949

1060

17

19

1004

1116

19

21

1116

1229

21

23

1171

1339

23

25

1229

1761

25

więcej

1339

1785

4 osie i więcej

12

25

1229

1339

25

27

1339

1450

27

29

1450

1845

29

31

1835

2651

31

więcej

1892

2651

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Piórowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/100/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE PRZYSTOSOWANE DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

18

447

447

18

25

502

537

25

31

626

1026

31

więcej

1577

2095

3 osie

12

36

1392

1924

36

40

1674

1954

40

więcej

1924

2755

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Piórowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/100/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

PRZYCZEPY I NACZEPY, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Dopuszczalna masa całkowita
( tonach )

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

18

56

60

18

25

199

356

25

więcej

356

627

2 osie

12

28

235

345

28

33

686

948

33

38

948

1442

38

więcej

1242

1838

3 osie

12

38

755

1052

38

więcej

1019

1385

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Piórowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »