| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/87/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1438, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 zm: Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory deklaracji na podatek leśny:

1) wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny - "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVI/280/2006 Rady Miasta Szczawnica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 794, poz. 4755).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/87/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/87/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny (ZL-1/A)Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/87/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny (ZL-1/B)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »