| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 317/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257 pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

Dział

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11 000

11 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

11 000

11 000

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

11 000

11 000

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

11 000

11 000

w tym:

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 000

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

11 000

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Starosta


Józef Tomal

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »