| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy Klucze

z dnia 7 grudnia 2011r.

określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172)

R a d a G m i n y K l u c z e uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wzór formularza: "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1" wraz z załącznikami: "Dane o nieruchomościach ZN-1/A" i "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wzór formularza: "Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1" wraz z załącznikami: "Dane o nieruchomościach ZN-1/A" i "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/11/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r..

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze


Halina Ładoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2011
Rady Gminy Klucze
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

in-1 zn-1/A zn-1/B

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/94/2011
Rady Gminy Klucze
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

dn-1 zn-1/A zn-1/B

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze


Halina Ładoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »