| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/96/2011 Rady Gminy Klucze

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172)

R a d a G m i n y K l u c z e uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wzór formularza: "Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1" wraz z załącznikami: "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A" i "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wzór formularza: "Deklaracja na podatek leśny DL-1" wraz z załącznikami: "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A" i "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2012r. traci moc Uchwała Nr LII/362/05 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku leśnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze


Halina Ładoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2011
Rady Gminy Klucze
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

il-1 zl-1/A zl-1B

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/2011
Rady Gminy Klucze
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

dl-1 zl-1/A zl-1/B

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze


Halina Ładoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »