| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Mędrzechów

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (J.T. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (J.T. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z. p. zm. ) Rada Gminy w Mędrzechowie uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1.

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,

c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłączniez działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

d) od autobusów,

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej,

- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mędrzechów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy


Wiesław Noga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/57/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »