| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Mędrzechów

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego , podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. , Nr 142,poz. 1591 z p.zm. ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z p. zm. oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z p.zm. ) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200,poz.1682 z. p. zm.) Rada Gminy w Mędrzechowie uchwala , co następuje :

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy informacji i deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego :

1. Informacja o gruntach - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Deklaracja na podatek rolny - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ,

3. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały ,

4. Deklaracja na podatek od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ,

5. Informacja o lasach - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały ,

6. Deklaracja na podatek leśny - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego , podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczacy Rady Gminy


Wiesław Noga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/58/11
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »