| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/112/11 Rady Gminy Nawojowa

z dnia 8 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Zgodnie z art.18 ust.1 i ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 , art.41 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn.zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, z późn. zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( Dz.U. Nr 232, poz. 1378 )- Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIV/105/11 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowane poczynając od roku 2012

2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nawojowa

Przewodniczący Rady


Jacenty Skrzypiec

Załącznik do Uchwały Nr XV/112/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Przewodniczący Rady


Jacenty Skrzypiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »