reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr vIII/61/11 Rady Gminy Trzciana

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym- tekst jednolity- Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. oraz art.212 ust.1, art.217 ust.2 pkt 2,6, art. 235, art.236 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2009r. Nr. 157 poz.1240 z późn.zm. - Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2011r., jak w tabeli nr 1: - zwiększenie o kwotę zł: 97.299,- z tego : dochody bieżące w wysokości - 97.299,- zł

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2011r., jak w tabeli nr 2: - zwiększenie o kwotę zł: 97.299,- z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie zł: - 11.176,- w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.142,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.034,-

2) Swiadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 123,-

3) Wydatki majątkowe, zwiększenie w wysokości zł - 71.000,-

§ 2.

Po dokonaniu w/w zmian budżet Gminy Trzciana na 2011 r. wynosi zł: - d o c h o d y : 21. 145.636,84 - w y d a t k i : 27. 938.684,84

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków Budżetu Gminy Trzciana między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej , w kwocie zł: 373.400,- jak niżej:

§ 4.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.793.048,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł: 613.459,- - zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł: 2.576.471,- - zaciąganej pożyczki w BGK w kwocie zł: 3.603.118,-

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie zł : 7.741.577,-

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie zł : 948.529,- w specyfikacji jak niżej:

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Śliwa

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama