| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Trzciana

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§ 1.

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1.

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

d) od autobusu, - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2.

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej, - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniej niż 12 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Trzciana.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/202/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/11
Rady Gminy Trzciana
z dnia 23 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/65/11
Rady Gminy Trzciana
z dnia 23 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/65/11
Rady Gminy Trzciana
z dnia 23 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Śliwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »