| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Trzciana

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) - Rada Gminy Trzciana uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Budownictwa i Rolnictwa następującą taryfę obowiązującą na terenie Gminy Trzciana za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1) I grupa taryfowa - gospodarstwa domowe, jednostki użyteczności publicznej oraz jednostki pobierające wodę do celów ochrony przeciwpożarowej: cena 3,00,-zł za 1 m3 wody + VAT.

2) II grupa taryfowa- pozostali odbiorcy: cena 5,00,-zł za 1m3 wody + VAT.

2. Zatwierdza się miesięczną opłatę stałą od każdego odbiorcy wody w wysokości 6,50 zł + VAT.

§ 2.

Taryfy określone w § 1 obowiązują w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Trzciana Nr XXI/155/09 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzciana.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Śliwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »