reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkachi opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, z późniejszymi zmianami) w związku z pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 , poz.961 ) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok jak niżej:

1/ od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1m2 powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 4,33 zł od l ha powierzchni,

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1m2 powierzchni.

2/ od budynków lub ich części:

mieszkalnych - 0,48 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr L/542/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2010r., Nr 584, poz.4556, zmieniona uchwałą Nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2011r., Nr 22 poz.178.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama