| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012

w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ l. Oprócz zwolnień od podatku od nieruchomości wyszczególnionych w art. 7 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku:

1/ budynki, budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie do celów działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej , przeciwpożarowej, oraz służące realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej.

2/ budynki mieszkalne jednorodzinne i wielomieszkaniowe wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkalne z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

§ 2. Traci moc uchwała Nr L /548/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2011, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. Nr 652, poz. 5417 .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »