reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/123/11 Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkachi opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613, z późniejszymi zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz.962 ) oraz pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 , poz.961) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172), Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1/ od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5t włącznie - 450 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 550 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 650 zł.

2/ od samochodów ciężarowych o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równeji wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi ,dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3/ od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton -700 zł.

4/ od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 410 zł.

6/ od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7/ od autobusów o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia :

a/ mniejszej niż 30 miejsc - 500 zł.

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 700 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr L/540/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2010r., Nr 584 poz.4554.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/123/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § l pkt. 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

stawka podatkowa
(w złotych)

stawka podatkowa
(w złotych)

l

2

3

5

dwie osie

12

13

650

680

13

14

680

700

14

15

700

750

15

-

800

1307

trzy osie

12

17

750

800

17

19

800

850

19

21

850

900

21

23

930

1059

23

25

1059

1645

25

-

1059

1645

cztery osie i więcej

12

25

1020

1050

25

27

1050

1087

27

29

1087

1726

29

31

1726

2560

31

-

1726

2560

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/123/11

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 listopada 2011 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § l pkt. 4 uchwały

Masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach )

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

stawka podatkowa
(w złotych)

stawka podatkowa
(w złotych)

l

2

3

5

dwie osie

12

18

150

200

18

25

278

502

25

31

585

960

31

36 włącznie

1474

2023

powyżej 36

-

1474

2023

trzy osie

12

36 włącznie

1301

1798

powyżej 36

40

1301

1798

40


-

1798

2660

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/123/11

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 listopada 2011 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § l pkt. 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: pojazd silnikowy
+ naczepa/przyczepa (w tonach)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatkowa
(w złotych)

Stawka podatkowa
(w złotych)

l

2

3

5

jedna oś

12

18

150

160

18

25

186

334


25


36 włącznie


334


586

powyżej 36

-

334

586

dwie osie

12

28

220

323

28

33

640

887

33

36 włącznie

887

1348

powyżej 36

38

887

1348

38 i powyżej

-

1200

1774

trzy osie

12

36 włącznie

707

984

powyżej 36

38

707

984

38 i powyżej

-

984

1337

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama