| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/16/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art.73a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2011 o kwotę 9.500,00 zł i wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp

Dział

Rozdz.

Nazwa - treść

Kwota

1

750

75095

Administracja publiczna

Pozostała działalność

w tym dochody bieżące:

-pozostałe odsetki (§ 0920 )

2.700,00

2.700,00

2

900

90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.800,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

a) dochody bieżące

wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( § 2900)

- dopłata do kosztów odbioru ścieków

Gmina Wojnicz - 6.800,00

6.800,00

Razem dochody:

9.500,00

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2011 o kwotę 9.500,00 zł i wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp

Dział

Rozdz.

Nazwa - treść

Kwota

1

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.500,00

90001

90095

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

- wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- dopłata do kosztów odbioru ścieków

Gmina Wojnicz - 6.800,00

Pozostała działalność.

- wydatki majątkowe,

w tym na objęcie udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku.

6.800,00

2.700,00

Razem wydatki:

9.500,00

§ 3.

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 po zmianach w łącznej kwocie 459.246,70 zł, w tym dochody bieżące 444.491,70 zł.

§ 4.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 po zmianach w łącznej kwocie 789.848,70 zł, w tym:

1. wydatki bieżące na kwotę 417.045,00 zł,

- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dopłata do kosztów odbioru ścieków na kwotę 331.800,00 zł.

2. wydatki majątkowe

- w tym na objęcie udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku na kwotę 372.803,70 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gmin wchodzących w skład Związku i w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku


mgr Grzegorz Brach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »