| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 322/39/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu

z dnia 17 sierpnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. nr 157, poz1240) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej na 2011 rok nr II/29/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2010r., w związku z wnioskiem nr GK. 3012.2.2011r. z dnia 10.08.2011 r. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu

Zarzad Powiatu w Olkuszu
uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu Powiatu Olkuskiego w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność, o kwotę 71.200 PLN, z tego:

1) dochody bieżące, o kwotę 71.200 PLN, w tym:

a) § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 71.200 PLN.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność, o kwotę 71.200 PLN, z tego:

1) wydatki bieżące, o kwotę 71.200 PLN, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę 71.200 PLN, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 25.051 PLN

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 46.149 PLN

3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 2.

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej określającym "Plan dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/" wprowadzić na następujące zmiany:

1) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększyć wydatki o kwotę 71.200 PLN oraz dodać rozdz. 85295 Pozostała działalność, z kwotą 71.200 PLN, § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z kwotą 71.200 PLN, z tego: - Minister Pracy i Polityki Społecznej, z kwotą 71.200 PLN.

2) w pozycji "OGÓŁEM" zwiększyć wydatki, o kwotę 71.200 PLN.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

STAROSTA


Jerzy Antoni Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »